نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

نقش منحصر به فرد بودن برند بر وفاداری به برندهای لوکس در بین مشتریان فروشگاه زنجیره ای خونه به خونه 1397/11/01 15:27:46

نویسندگان : زین العابدین رحمانی میثم عاقلی زهره حاجی مقسمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی، تهران

نقش خلاقیت ، نوآوری وکارآفرینی بر اثربخشی و بازدهی کارکنان کتابخانه ملی 1397/11/01 15:18:48

نویسندگان : فتانه ترکاشوند میثم عاقلی رضا تربت جو
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

 رابطه بین تحقیقات، بهره وری و صادرات صنایع غذایی ایران: رویکرد رگرسیون های گسسته 1397/11/01 11:45:33

نویسندگان : داوود بهبودی پرویزمحمدزاده سمیه رزاقی مریم برزگر مروستی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : بیستمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی ایران

تعیین کنندههای فشار بازار ارز تحت نظامهای متفاوت ارزی: رویکرد متوسطگیری بیزین 1397/11/01 11:26:08

نویسندگان : Maryam Barzegar Marvasti Behzad Salmani Alireza Kazerooni Parviz Mohammadzadeh
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد

On the Relationship between Metacognitive Reading Strategies, Reading Self-Efficacy, and L2 Reading Comprehension 1397/11/01 10:57:09

نویسندگان : Abbas Ali Zarei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : Journal of English Language teaching and Learning

بررسی تاثیر برنامه های وفاداری شرکت بر وفاداری مشتری(مطالعه موردی:بانک پارسیان شهرستان کرج) 1397/10/30 23:20:32

نویسندگان : منا بقائی صفت امیر علی عمرانی میثم عاقلی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

سنجش ارزش ویژه نام و نشان تجاری در صنعت بیمه (مطالعه موردی:شعب بیمه پارسارگاد) 1397/10/30 23:15:17

نویسندگان : میثم عاقلی زهره زنگویی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس ملی اندیشه های نوین در اخلاق مدیریت ،حسابداری ،مطالعات حقوقی و اجتماعی

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای تحمل پریشانی، تنظیم هیجانی و کارآمدیبینفردی بر نشانههای اختلال افسردگی 1397/10/30 23:11:13

نویسندگان : نرگس زمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله پژوهش در سلامت بقیه الله

comparison between the effectiveness of dialectical and cognitive behavioral therapy on the mental health of mother 1397/10/30 23:05:24

نویسندگان : Narges Zamani Saeed Zamani Mojtaba Habibi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Journal of Research & Health Social Development & Health Promotion Research Center

عوامل مؤثر بر قصد پذیرش فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان 1397/10/30 23:02:06

نویسندگان : ابراهیم رجائیان، حمیدرضا پیکری نرگس زمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه مدیریت پرستاری

بررسی نقش زیرساختهای مدیریت دانش درایجادنوآوری و کارآفرینی درسازمان ها 1397/10/30 22:36:22

نویسندگان : علی عبدی جمایران الهام هادی زاده خدیجه امانی سوده عموزاد خلیلی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Formulation of a New Generation of Liposomes from Bacterial and Archeal Lipids 1397/10/30 21:03:41

نویسندگان : Abdulghani Ameri Eskandar Moghimipour Zahra Ramezani Mohammad Kargar Mahmood Hashemitabar Sadegh Saremy Somayeh Handali
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Tropical J of Pharmaceutical Research February

Conservation laws and symmetries of mKdV-KP equation 1397/10/30 18:21:18

نویسندگان : M.S. Hashemi S. Abbasbandy M.S. Alhuthali H.H. ALSULAMI
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Romanian J. Phys.

A new attitude coupled with fuzzy thinking to fuzzy rings and fields 1397/10/30 18:17:47

نویسندگان : F. Abbasi T. Allahviranloo S. Abbasbandy
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : J. Intelligent \& Fuzzy Systems

The Lie-group shooting method for radial symmetric solutions of the Yamabe equation 1397/10/30 18:13:57

نویسندگان : S. Abbasbandy R.A. Van Gorder M. Hajiketabi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : CMES: Comput. Model. Eng. Sci.

Existence and numerical simulation of periodic traveling wave solutions to the Casimir equation for the Ito system 1397/10/30 17:59:27

نویسندگان : S. Abbasbandy R.A. Van Gorder M. Hajiketabi M. Mesrizadeh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simulat.