نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Dental Students’ Perceptions of Learning Environment in Guilan University of Medical Sciences 1398/04/17 22:40:33

نویسندگان : Samira Jamali Bardia Vadiati Mahdokht Taheri
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : International Journal of Scientific Research in Dental and Medical Sciences (IJSRDMS)

The Defensive Paradigm of the Popular Mobilization Forcesin Iraq and the Degeneration of Divergent Politics 1398/04/17 15:03:22

نویسندگان : عبدالرضا عالیشاهی زهرا حسین پور مجید رفیعی زهرا پاکزاد
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Journal of Advertising and Public Relations

بررسی و تبیین اولویت های برنامه ریزی فضایی در مناطق روستایی شهرستان قزوین 1398/04/17 01:51:19

نویسندگان : یعقوب زارعی مهدی رحمانیان کوشککی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : آمایش جغرافیایی فضا

بررسی مجازات یا جبران خسارتبودن دیه از دیدگاه فقه امامیه 1398/04/16 21:58:47

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار جمال بیگی زهرا قهرمانی منوچهر امیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصل نامه مطالعات فقهی و فلسفی

بررسی تحلیلی معماری اقلیمی خانه های تاریخی تبریز (مطالعه موردی : خانه کمپانی و خانه علوی) 1398/04/14 03:29:18

نویسندگان : رضا صبوری نوجه دهی سپیده شکوهی تبریزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار، «با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار»، زیرمجموعه هشتمین سمپوزیوم پیشرفت¬های علوم و

تأثیر عوامل مهاجرتِ برون قومی و ازدواجِ بین قومی در میزان مخاطره یا ایمنیِ زبان ترکی آذربایجانی 1398/04/13 12:08:21

نویسندگان : ناصر نوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : مجله زبان و زبان شناسی

بررسی و تحلیل تحولات فرم ها و عناصر معماری سلاجقه، در دوران بَی لیک و تاثیرگذاری آن در ظهور معماری عثمانی 1398/04/13 04:26:25

نویسندگان : رضا صبوری نوجه دهی سید علی اصغر میرفتاح
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت شهری، (نشریه علمی-پژوهشی مدیریت شهری و روستایی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی)

بررسي اثرات متعادل کننده فرهنگ سازماني بر روابط ميان رفتار رهبري و تعهد سازماني و ميان تعهد سازماني و رضايت شغلي و عملکرد 1398/04/11 14:32:09

نویسندگان : حامد شاکریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404

A Qualitative Study of the Impact of Cognitive and Metacognitive Strategies on EFL Learners Listening Comprehension 1398/04/11 13:12:57

نویسندگان : Puyan Taheri Abbas Ali Zarei Mahsa Hedayatzadeh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : رشد آموزش زبان

راهکاریی برای اقتصاد مقاومتی 1398/04/10 19:23:17

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : هفته نامه عصر آدینه

فقه و زندگی1 1398/04/10 19:16:30

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : روزنامه نسل فردا

محبت درسیره نبی اكرم(ص) 1398/04/10 19:13:34

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1385 محل پذیرش : هفته نامه سیمای مراغه

مجتهد مراغی احیاگر مسجد شیخ بابا 1398/04/10 19:04:54

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : هفته نامه مراغه نامه

اهمیت رنگ ها در زندگی ما 1398/04/10 18:59:40

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : روزنامه رصد

اندیشه های ناب و حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب و وظیفه ما 1398/04/10 18:50:06

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : هفته نامه عصر آدینه

Religious orientation in physical education students and Relationship between mental health and its components 1398/04/09 21:18:13

نویسندگان : Mohammadbagher Forghani Ozrudi Sonia Habibnia Rami
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Asian Exercise and Sport Science Journal