نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Solubility and tie-line data for water-phosphoric acid-ester system at T = 298.15 K 1395/11/02 16:52:23

نویسندگان : Ali Ghanadzadeh Behnaz Mohammadi Khanghah Maryam Nasouri Gazani Elham Nasiri Touli
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Student Research Week Seminar Faculty of Science, University of Guilan

جهانی شدن حکومت امام زمان (عج) 1395/11/02 15:23:54

نویسندگان : یداله چوپانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1389 محل پذیرش : فصلنامه فکر و نظر - ( ادیان و عرفان، معرفت شناسی ) -ش 14

تاثیر ویژگی‌های روان‌شناختی در شکل‌گیری استرس تکنولوژی مورد مطالعه: کاربران گوشی‌های هوشمند 1395/11/02 15:22:13

نویسندگان : حامد دهقانان محمد مهدی احمدی ابوالفضل علیزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : فصل نامه علمی - پژوهشی "مطالعات رسانه ای"

جستاری بر جایگاه علم و تحقیق و نفی آرزوهای واهی در قرآن و کلام رضوی (ع) 1395/11/02 14:50:18

نویسندگان : یداله چوپانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : فصلنامه فکر و نظر - ( ادیان و عرفان، معرفت شناسی ) -ش 22

عرفان و تصوف از نگاه قرآن و عترت 1395/11/02 14:46:09

نویسندگان : یداله چوپانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : فصلنامه فکر و نظر - ( ادیان و عرفان، معرفت شناسی ) -ش 16

ساختار هندسی فضا از منظر قرآن و طبيعيون 1395/11/02 14:40:04

نویسندگان : یداله چوپانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : فصلنامه فکر و نظر - ( ادیان و عرفان، معرفت شناسی ) -ش 27

بررسی تطبیقی فضیلت و ملاکِ فعلِ اخلاقی از نظر اسلام و فلاسفه ی یونان باستان 1395/11/02 14:28:38

نویسندگان : یداله چوپانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : فصلنامه فکر و نظر - ( ادیان و عرفان، مفرفت شناسی ) -ش 23

شخصیت تاریخی احمدبن اسحاق اشعری قمی 1395/11/02 14:21:26

نویسندگان : یداله چوپانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1387 محل پذیرش : فصلنامه فکر و نظر - ( ادیان و عرفان، مفرفت شناسی ) -ش 4

جستاری بر مبانی مشروعیّتِ سیاسی در نظام دینی از نگاه امام علی (ع) 1395/11/02 14:12:32

نویسندگان : یداله چوپانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : فصلنامه فکر و نظر - ( ادیان و عرفان، مفرفت شناسی ) -ش 23

آشنازدایی در شعر نیما 1395/11/02 13:37:13

نویسندگان : آیت شوکتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : همایش از صبا تا نیما

پایداری دو جانبه و فروپاشی کاتاستروفیک: تحلیل ترمودینامیکی پدیده بیابان‌زایی 1 1395/11/02 13:31:33

نویسندگان : عادل سپهر
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : جغرافيا و برنامه ريزی محيطی

ژئو سیستم‌های نامتعادل: تحلیل قوانین لیاپانوف در شکل‌گیری الگوها 1395/11/02 13:25:24

نویسندگان : عادل سپهر
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : جغرافيا و برنامه ريزی محيطی

Quantitative assessment of desertification in south of Iran using MEDALUS method 1395/11/02 13:19:49

نویسندگان : Adel Sepehr Ali Hassanli Mohammad Reza Ekhtesasi Javad Bodagh Jamali
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2007 محل پذیرش : Journal of Environmental Monitoring and Assessment

بررسی تاثیر تخلخل در فرآیند نفوذ دو فاز بخار- مایع در منطقه GDL پیل سوختی پلیمری 1395/11/02 13:18:47

نویسندگان : فریبا کاملیان وحید واحدی جو محمد صادق صالحی نفیسه فرهادیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : چهارمين کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنايع شيميايی و نفت

معراج پیامبر در خمسه نظامی 1395/11/02 13:18:00

نویسندگان : آیت شوکتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1389 محل پذیرش : همایش نظامی گنجوی و پنج گنج وی

Desertification Inherent Status Using Factors Representing Ecological Resilience 1395/11/02 13:16:01

نویسندگان : Adel Sepehr Claudio Zucca Mohammad Reza Nowjavan
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : British Journal of Environment & Climate Change

Geotop of Lut Playa: Quaternary Geomorphologic Evidence and Civilization 1395/11/02 13:13:04

نویسندگان : Adel Sepehr Seyed Ali Almodaresi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2013 محل پذیرش : Journal of Earth Science and Engineering

خاقانی و حبسیه 1395/11/02 13:02:26

نویسندگان : آیت شوکتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1384 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی خاقانی شناسی

Persian websites for children and teenagers in Iran 1395/11/02 12:59:07

نویسندگان : حسن بهزادی مهدی زاهدی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2010 محل پذیرش : Library Hi Tech