نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

The importance of e-commerce course in Accounting 1396/02/02 14:10:09

نویسندگان : Zekvan Imani Hafse Boloki Shadab Manoochehri Samin Khoshnood
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES

A Survey Of Importance Of Tax Accounting Course In Accounting Field In Iranian Universities 1396/02/02 13:57:53

نویسندگان : Zekvan Imani Shadab Manoochehri Hafse Boloki
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : SALMAGUNDI-A QUARTERLY OF THE HUMANITIESAND SOCIAL SCIENCES

Insurance Principles, is it Essential for Accounting Field? 1396/02/02 13:49:24

نویسندگان : Zekvan Imani Shadab Manoochehri Hafse Boloki
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Mitteilungen Saechsischer Entomologen

The Relationship between Media Literacy and Listening Comprehension among Iranian Intermediate EFL Learners 1396/02/02 11:53:28

نویسندگان : Abbas Ali Zarei Parisa parhizkari
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, Vol. 86, special edition, 2017, pp. 891 - 907

‎ Phytochemical and Antiradical ‎Properties of Alcoholic and ‎Aqueous Extracts of Red ‎capsicum and Mentha Piperita 1396/02/02 03:48:51

نویسندگان : Ali Mirzaei Mohammad Taher ‎Rezanejad Nooshin Mirzaei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences

A trust model between cloud entities using fuzzy mathematics 1396/02/01 19:03:32

نویسندگان : ali mohsenzadeh Homayun Motameni
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Journal of Intelligent & Fuzzy Systems

Synthesis of Fe3O4/Bi2WO6 nanohybrid for the photocatalytic degradation of pharmaceutical ibuprofen under solar light 1396/02/01 17:37:11

نویسندگان : Tahereh Rohani Bastami Ali Ahmadpour Fatemeh Ahmadi Hekmatikar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Journal of Industrial and Engineering Chemistry

سلامت سازماني و توانمندي منابع انساني (مورد مطالعه: واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي) 1396/02/01 15:15:24

نویسندگان : مهرداد گودرزوند چگيني سجاد صالحي کردآبادي
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات منابع انساني

رساله ای نویافته از ابوبکر وراق ترمذی 1396/02/01 14:43:46

نویسندگان : هادی بیدکی عبدالله رادمرد
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : نقد کتاب میراث

نقدی بر تصحیح منظومۀ کک کوهزادنامه 1396/02/01 12:44:22

نویسندگان : هادی بیدکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : گزارش میراث

سنجش و اولویت بندی جاذبه های گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس پتانسیل جذب گردشگر 1396/01/31 14:00:19

نویسندگان : سروش سنایی مقدم بهروز محمدی یگانه میثم رضائی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری

تبلور اندیشه‌های محتشم کاشانی در اشعارش 1396/01/30 20:28:29

نویسندگان : زهرا پریدختان
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

تدریس زیت شناسی به شیوه فعال فناورانه 1396/01/30 17:39:41

نویسندگان : ندا پریشانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : مجله رشد زیست شناسی

برنامه های سوئد و آلمان در یادگیری مادام العمر با تاکید بر آموزش فنی حرفه ای 1396/01/30 17:19:08

نویسندگان : ندا پریشانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مجله رشد آموزش فنی حرفه ای و کارو دانش

مدارس محیط زیستی مدارس اکو و سی ای پی 1396/01/30 17:10:05

نویسندگان : ندا پریشانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مجله رشد زیست شناسی