نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Design of Folded-Cascode Low Noise Amplifier with Low Power and High Gain for UWB Application 1397/07/29 16:26:55

نویسندگان : میثم عظیمی روئین زهرا مصطفوی دارانی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : Majlesi Journal of Telecommunication Devices

بررسی عوامل روانشناختی موثر بر بروز رفتار حفاظتی از منابع آب کشاورزی توسط کشاورزان (مورد: کشاورزان شهرستان الشتر) 1397/07/29 13:12:37

نویسندگان : مسعود یزدان پناه فاطمه رحیمی فیض آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : هفتمین گنگره ملی ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، 3 الی 5 شهریور ماه 1397 دانشگاه بوعلی سینا همدان

بررسی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه برکنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی در نمایندگیهای گروه خودروسازی سایپا در استان اردبیل 1397/07/29 13:01:27

نویسندگان : سمیه صائب نیا رقیه افشاری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی- اسفند ماه- اردبیل

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار در شرکت سایپا استان اردبیل 1397/07/29 12:50:48

نویسندگان : مجید میرزامحمدی رقیه افشاری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی- اسفند ماه- اردبیل

تحلیل رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و عملکردمالی بنگاههای تولیدی 1397/07/29 12:41:33

نویسندگان : فرشاد احمدی حصار روح الله مجلس آرا رقیه افشاری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی- اسفند ماه- اردبیل

بررسی تأثیر بازاریابی سبز و ابعاد آن بر رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه‌های پوشاک هپی لند شهر اردبیل 1397/07/29 11:23:08

نویسندگان : رقیه افشاری سمیه صائب نیا مجید میرزامحمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری (سال دوم)

حذف نویز دما با روش موجک و پیش بینی دما با SVM و عکس روش موجک 1397/07/29 10:40:05

نویسندگان : زهرا پزشکی هادی گرایلو سید علی سلیمانی ایوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامۀ پژوهش در علوم رایانه

بررسی تاثیر رهبری دانش بر نوآوری و یادگیری مشارکتی کارکنان نمایندگی های مجاز سایپا در استان اردبیل 1397/07/29 08:54:36

نویسندگان : سمیه صائب نیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نشریه مدیریت فراگیر

: بررسی مؤلفه¬های استکبارستیزی درسیره عملی حضرت زهرا (س 1397/07/29 08:17:05

نویسندگان : صفورا خسروی زهرا ابراهیمی سیدمعصوم حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرانی

قرآن و قواعد فقهی ناظر بر استکبارستیزی مطالعه موردی قاعده نفی سبیل 1397/07/29 08:12:08

نویسندگان : محمد مهدی زارعی سیدمعصوم حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرانی

شیوه های نفوذ مستکبران بر ملّتها 1397/07/29 08:08:24

نویسندگان : سیدمعصوم حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرانی

A typology of Iranian farmer perceptions of climate change: Application of the Q- methodology 1397/07/29 07:45:59

نویسندگان : مسعود یزدان پناه معصومه فروزانی طاهره زبیدی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : 31st ISSSS Conference (Q Conference 2015 -­‐ Q2015)

باورها و درک خطر کشاورزان استان خوزستان نسبت به تغییرات آب و هوایی 1397/07/29 01:12:36

نویسندگان : مسعود یزدان پناه طاهره زبیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مخاطرات محیط طبیعی

عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به کاهش انتشار گازهای گلخانهای در شهرستان باوی 1397/07/29 01:08:49

نویسندگان : مسعود یزدان پناه معصومه فروزانی طاهره زبیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : دانش مخاطرات (مدیریت مخاطرات محیطی)

نقش ترویج کشاورزی در عصر تغییرات آب و هوایی 1397/07/29 00:57:09

نویسندگان : مسعود یزدان پناه یوسف آزادی طاهره زبیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار