نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تاثیر مولفه های دانش بر عملکرد زیست محیطی کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی با تاکید بر ایران 1396/03/05 15:11:02

نویسندگان : ابوالفضل شاه‌آبادي مهدی جعفری راضيه داوري کيش
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز -- مازندران/بابلسر

The effect of regular exercise and vitamin C on hs-cTnT& TNF-α levels in obese boys students 1396/03/03 22:54:20

نویسندگان : محمدباقر فرقانی اوزرودی جواد علیزاده علی اکبر رئیس پور
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Turkish Journal of Sport and Exercise

Evaluation of effects of hydro-alcoholic extract of Achillea millefolium on in Vitro Fertilization (IVF) in Mice 1396/03/03 20:03:27

نویسندگان : ندا اصل ایرانی فام شاپور حسن زاده سعیده امانی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : سومین کنگره بین المللی تولیدمثل

Evaluation of effect of Achillea millefolium extract on changes of MDA of testis following administration of cyclophosphamide in mice 1396/03/03 19:57:38

نویسندگان : ندا اصل ایرانی فام شاپور حسن زاده سعیده امانی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : سومین کنگره بین المللی تولیدمثل

Investigation of effect Achillea millefolium Inflorescences Extract on DNA Damage of Sperms in Cyclophosphamide Treated Mice 1396/03/03 19:51:19

نویسندگان : ندا اصل ایرانی فام شاپور حسن زاده سعیده امانی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : سومین کنگره بین المللی تولیدمثل

The Effects of Achillea millefolium inflorescences extract on apoptotic changes in Mice 1396/03/03 19:44:52

نویسندگان : ندا اصل ایرانی فام شاپور حسن زاده سعیده امانی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : سومین کنگره بین المللی تولیدمثل

تدوین راهبردهای دستیابی به شهر هوشمند در فضای کلانشهری با استفاده از روشSWOT-AHP (نمونه مورد مطالعه منطقه 12 شهرداری تهران) 1396/03/03 19:02:28

نویسندگان : مصطفی امامقلی هما هدایت
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

واکاوي ظرفیتهاي اجتماعی عشایراستان آذربایجان غربی درایجاد امنیت مرزها 1396/03/03 14:57:24

نویسندگان : مجتبی مفرح بناب احمد افتاب علی مجنونی توتاخانه امین رفیعی اسکویی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه علمی - تخصصی دانش انتظامی آذربایجان غربی

مقایسه خواص اکوستیکی چوب توت با برخی گونه‌ها به منظور ساخت ساز 1396/03/02 19:47:13

نویسندگان : مصطفی کهن ترابی مهران روح نیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : تحقیقات منابع تجدید شونده

زمينه هاي شكل گيري تشيع امامي در سبزوار 1396/03/02 13:58:27

نویسندگان : محمودجاويدمهر اسماعيل ابوچناري
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : سومين كنگره ي بين المللي فرهنگ وانديشه ي ديني

بررسی اثر تغییرات رطوبت و دما بر پارامترهای ارتعاش طولی چوب راش 1396/03/02 04:19:13

نویسندگان : شادابه فتحی مهران روح نیا مصطفی کهن ترابی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : تحقیقات منابع تجدید شونده

بررسی رابطه بین مدول الاستیسیته دینامیک در صفحات تخته خرده چوب با مدول الاستیسیته استاتیک و مقاومت خمشی 1396/03/02 03:36:29

نویسندگان : امیر هومن حمصی مصطفی کهن ترابی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه تحقیقات چوب و کاغذ ایران

بررسی و تشریح مفهوم هوشین کانری 1396/03/01 23:17:27

نویسندگان : حسن عرب عامری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : پایگاه نشریات علمی - تخصصی دانشگاهی ایران(پانتا)

تشویق و تنبیه در اسلام 1396/03/01 23:10:08

نویسندگان : زهرا پریدختان
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : سومین کنگره فرهنگ و اندیشه دینی

Evaluation of Thermal Imaging in the Diagnosis and Classification of Varicocele 1396/03/01 23:05:16

نویسندگان : Farshad Namdari masoomeh namdari Morteza Hamidi Hossein GHAYOUMI ZADEH
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Iranian Journal of Medical Physics

تاثيرات و كاربرد نانوذرات اكسيدآهن روي گياهان و جانوران 1396/02/31 22:50:30

نویسندگان : نفیسه عظیمی مجید اسدی سامانی ابراهيم علي نيا آهنداني محمد افخمی اردکانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1389 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

A New Prediction Model for Soil Compression Index 1396/02/31 14:21:24

نویسندگان : Danial Mohammadzadeh S Jafar bolouri bazaz
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil and Environmental Engineering