نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تورق: ابزاری اسلامی برای تجهیز و تخصیص منابع بانک¬ها 1397/01/30 22:07:52

نویسندگان : فرید غلامی حسن کیاده سارا کریم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی

نگاهی بر مفهوم پاسخگویی عمومی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی 1397/01/30 22:00:48

نویسندگان : فرید غلامی حسن کیاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری

Miniaturized microstrip lowpass filter using cylindrical-shaped resonators for integrated applications 1397/01/30 16:19:17

نویسندگان : Mohammad Amin Imani Farzin Shama Mohsen Alirezapoori Milad Ekhteraei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : Analog Integrated Circuits and Signal Processing

A Compact Microstrip Lowpass Filter with Flat Group-delay and Ultra High Figure-of-Merit 1397/01/30 16:14:16

نویسندگان : Mohsen Hayati , Milad Ekhteraei Farzin Shama Hamid Sherafat Vaziri
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : IETE Journal of Research

Compact microstrip lowpass filter using meandered unequal T-shaped resonator with ultra-wide rejection band 1397/01/30 16:10:52

نویسندگان : Farzin Shama Mohsen Hayati , Milad Ekhteraei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : AEU - International Journal of Electronics and Communications

Compact lowpass filter with flat group delay using lattice-shaped resonator 1397/01/30 15:50:46

نویسندگان : , Milad Ekhteraei Mohsen Hayati Farzin Shama
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Electronics Letters

Compact Microstrip Low-pass Filter with Wide Stop-band Using P-Shaped Resonator 1397/01/30 15:46:38

نویسندگان : Mohsen Hayati Masoom Validi Farzin Shama , Milad Ekhteraei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications

Miniaturized Microstrip Suppressing Cell with Wide Stopband 1397/01/30 15:43:20

نویسندگان : Mohsen Hayati Farzin Shama , Milad Ekhteraei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Applied Computational Electromagnetics Society Journal

: Compact microstrip lowpass filter with ultra-sharp roll-off and ultra-wide stopband using stepped impedance Hairpin resonator 1397/01/30 15:38:53

نویسندگان : Mohsen Hayati & Hamid Sherafat Vaziri , Milad Ekhteraei Farzin Shama
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : International Journal for Light and Electron Optics

: Compact microstrip lowpass filter with very sharp roll-off and ultra-high figure-of-merit for wireless applications 1397/01/30 15:31:54

نویسندگان : Mohsen Hayati Farzin Shama , Milad Ekhteraei & Hamid Sherafat Vaziri
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Journal of Electromagnetic Waves and Applications

Identifying and assessing the critical criteria affecting decision-making for green roof type selection 1397/01/30 11:02:30

نویسندگان : Amir Mahdiyar Sanaz Tabatabaee Arham Abdullah Aminaton Marto
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : Sustainable Cities and Society

توصیف الفبایی و هنری« بسمله » در هفت اورنگ جامی 1397/01/30 09:10:06

نویسندگان : حبیب اله دهمرده مریم شعبانزاده عباس نیکبخت
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : زسبایی شناسی ادبی

Periodontal disease and women reproductive health 1397/01/29 16:00:31

نویسندگان : علی شالیزار جلالی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : MOJ Women’s Health

Study of Iran-Saudi Relations in the Persian Gulf Region within the Framework of the Threat Balance 1397/01/29 00:31:30

نویسندگان : یونس فروزان عبدالرضاعالیشاهی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : Journal of Political Sciences & Public Affairs

توسعه استاندارد محتوا شاخص موثر در ایجاد محیط مجازی سالم 1397/01/28 18:44:58

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر

توسعه بازاریابی الکترونیکی دانش محور 1397/01/28 18:43:45

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر

تعامل هوشمند در اینترنت اشیا 1397/01/28 18:41:44

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر

تحلیل و بررسی صنعت در اقتصاد ایران در سال 1396 1397/01/27 22:14:43

نویسندگان : حمید باقریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : روزنامه شرق