نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Effects of different intensities of strength and endurance training on some osteometabolic miRNAs, Runx2 and PPARγ in bone marrow of old male wistar rats 1398/01/31 13:45:35

نویسندگان : زهرا همتی فارسانی ابراهیم بنی طالبی محمد فرامرزی امین بی غم صادق
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Molecular Biology Reports An International Journal on Molecular and Cellular Biology

تحلیل تقابلهای دوگانه در مصیبتنامۀ عطار با دیدگاه اعتدالی 1398/01/31 11:00:34

نویسندگان : سبیکه اسفندیار محمود حسن آبادی مریم شعبانزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی

همدلان ناهمزبان ( خداشناسی و سعادت در نگاه عرفانی حافظ و سنت اگوستین) 1398/01/31 10:44:41

نویسندگان : مریم شعبانزاده نازنین دهقانزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي

بررسی عناصر داستانی بحر وصال از داستان معشوق بنارس از خطای شوشتری 1398/01/31 08:59:34

نویسندگان : مریم شعبانزاده مینا سادات ملاشاهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پنجمین همایش رویکردهای نوین در زبان و ادبیات با رویکرد مشارکتی

بازآفرینی بافت های تاریخی با رویکرد گردشگری فرهنگی(نمونه موردی: محله فیض آباد شهر کرمانشاه) 1398/01/30 20:01:12

نویسندگان : فرشته خرازی قدیم سمیه بهرامی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : جغرافیا و روابط انسانی

بررسی مدیریت پسماندها شهر آستارا با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک(SWOT) و ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی(QSPM) 1398/01/30 15:27:45

نویسندگان : نیما خانزاده سید تقی سید صفویان مرتضی چه گونی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

بررسی آلودگی های زیست محیطی کارخانه سیمان صوفیان 1398/01/30 15:23:12

نویسندگان : سید مسعود منوری نیما خانزاده سیدتقی سیدصفویان سعید حسین زاده خاچک مهدی عالی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

امکان سنجی نواحی مستعد توسعه ی اکوتوریسم مطالعه ی موردی شهرستان مشکین شهر(استان اردبیل) 1398/01/30 15:17:56

نویسندگان : رضا مکنون شهاب کریمی فرد سید تقی سید صفویان نیما خانزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

Investigation of Disorders Related to Work Affecting the Musculoskeletal System and the Effect of Corrective Actions on Rice Creatures 1398/01/29 09:27:46

نویسندگان : Mohammadbagher Forghani Ozrudi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Acta Scientific Orthopaedics

Interval structure of Runge-Kutta methods for solving optimal control problems with uncertainties 1398/01/27 16:59:50

نویسندگان : Navid Razmjooy Mehdi Ramezani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Computational Methods for Differential Equations

ساختار فضایی و اثرات آن بر کیفیت زندگی در محلات شهری (نمونه موردی: منطقه 15 تهران) 1398/01/25 22:30:18

نویسندگان : فرشته خرازی قدیم مرضیه امینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : جغرافیا و روابط انسانی

نقش مدیریت شهری در ساماندهی بافت های قدیمی و تاریخی با رویکرد نوشهرگرایی (مطالعه موردی:بافت قدیم شهر ارومیه) 1398/01/24 19:38:01

نویسندگان : سجاد امیدوارفر نیما بایرام زاده سید مسعود حامد شیدا مقاصدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

بررسی میزان آگاهی شهروندان حاشیه نشین از حقوق شهروندی نمونه موردی(محله دیزج سیاوش) 1398/01/23 18:54:33

نویسندگان : فرزانه زینال تاج مرتضی باغبان نوین نیما بایرام زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : چهارمین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی

Effects of temperature and nanoparticles concentration on rheological behavior of Fe3O4–Ag/EG hybrid nanofluid: An experimental study 1398/01/22 02:20:41

نویسندگان : Masoud Afrand Davood Toghraie Behrooz Ruhani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Experimental Thermal and Fluid Science

Comparison of artificial neural networks, fuzzy logic and neuro fuzzy for predicting optimization of building thermal consumption: a survey 1398/01/21 12:38:17

نویسندگان : زهرا پزشکی سید مجید مزینانی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : Artificial Intelligence Review