نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

SKOS: نظام سادۀ سازماندهی دانش: سهولت‌بخشی در توسعۀ کتابخانه‌های دیجیتال 1395/12/02 12:43:25

نویسندگان : سلما کشاورزیان فاطمه پازوکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره 30، شماره 9. ص. ۷۸۳-۷۸۴

پِرِس‌اٌاٌ: گسترشی از مدل اِف‌آربی‌آر برای مدل‌سازی اطلاعات کتابشناختی پیایندها 1395/12/02 12:32:30

نویسندگان : سلما کشاورزیان فاطمه پازوکی محسن حاجی زین العابدینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره 27- شماره4. زمستان 1395.

بررسی چند واژه لاری و مقایسه با زبان های ایرانی باستانی و میانی 1395/11/29 01:06:01

نویسندگان : بهزاد مریدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : فصلنامه فرهنگ و مردم

هویت و سیاست در جمهوری‌های مسلمان‌نشین روسیه: مطالعات موردی داغستان و تاتارستان 1395/11/29 00:20:15

نویسندگان : بهزاد مریدی خاطره بخشنده
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : مطالعات اوراسیای مرکزی

Purification and Characterization of an Extracellular Phosphatase Enzyme From Bacillus spp. 1395/11/28 16:46:08

نویسندگان : Maryam Parhamfar Arastoo Badoei-Dalfard Milad Parhamfar Shohreh Fahimi Rad
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Journal of Cell and Molecular Research

پیامدهای محیطی ناشی از افزایش تراکم و بلندمرتبهسازی در شهرها 1395/11/28 16:34:16

نویسندگان : سجاد فردوسی محبوبه جلالی پری شکری فیروزجاه
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : حقوق محیط زیست

سنجش پارامترهای اقلیمی در راستای توسعه اکوتوریسم در شهرستان نور 1395/11/28 16:29:46

نویسندگان : میترا گلستانی سجاد فردوسی درنا مجاب
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : نيوار

بررسی شاخص‌های گردشگری دریایی در استان‌های ساحلی ایران 1395/11/28 16:25:33

نویسندگان : احمد پوراحمد سجاد فردوسی حمیدرضا شاه محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : علوم و فناوری دریا

واکاوی و تبیین اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی. مطالعة موردی: شهربابک- کرمان 1395/11/28 16:19:41

نویسندگان : محبوبه جلالی امیر گندمکار سجاد فردوسی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : آمایش جغرافیایی فضا

تحلیل فضایی- کالبدی نواحی شهری بر اساس شاخص های رشد هوشمند 1395/11/28 16:12:14

نویسندگان : سجاد فردوسی پری شکری فیروزجاه
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : پژوهش و برنامه ریزی شهری

بررسی نقش مولفه های سلامت اجتماعی در آموزش و پرورش شهرستان سبزوار، 1393 1395/11/28 12:45:50

نویسندگان : فرزانه کیوانلو دکتر مرتضی بینش حمید نهاردانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

بررسی اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی و نوسانات رشد اقتصادی درایران 1395/11/28 09:09:54

نویسندگان : زهراسیاهپوش پروین رسولی زهره پورحاتمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : اولین کنفراس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

اقتصاد دانشبنیان، نوآوري و تحقق اقتصاد مقاومتی 1395/11/28 09:01:33

نویسندگان : زهره پورحاتمی داود غفارپور
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : همایش ملی اقتصاد مقاومتی چالشها، واقعیت ها و راهکارها

توسعه معدن با مدیریت جهادی، راهکار برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی 1395/11/28 01:53:24

نویسندگان : سید علیرضا آشفته
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی

برآورد میزان بار رسوب در مخزن سد دهستان پشتکوه 1395/11/28 01:50:58

نویسندگان : سید علیرضا آشفته
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

برآورد میزان بار رسوب در مخزن ایستگاه سیرا ورودی سد امیرکبیر 1395/11/28 01:48:17

نویسندگان : سید علیرضا آشفته
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی

اثرات زیستمحیطی و ژئوشیمی سرب و روی معدن انگوران زنجان 1395/11/28 01:45:36

نویسندگان : سید علیرضا آشفته
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن

زمین شناسی مهندسی احداث مجتمع ساختمانی برج بهمن 1395/11/28 01:40:38

نویسندگان : سید علیرضا آشفته
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران

تحلیل سیستم تهویه زیرزمینی باتکنولوژی گازردیاب وcfd 1395/11/28 01:38:11

نویسندگان : سید علیرضا آشفته
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران

طراحی مدل بلوکی سه‌بعدی با استفاده از نرم‌افزار DataMine مطالعه موردی معدن مس سرچشمه کرمان 1395/11/28 01:35:34

نویسندگان : سید علیرضا آشفته
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : همایش کاربرد کامپیوتر در علوم زمین