نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب 2.0 1397/05/28 13:43:48

نویسندگان : ایران اباذری محسن ذاکری
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : کنفرانس حسابداری .مدیریت

بررسی جایگاه پرندگان در زندگی فرهنگی و اجتماعی انسان با تأکید بر آثار هنری ایرانی 1397/05/28 13:30:38

نویسندگان : سحر ذکاوت سمانه ریاحی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : کنفرانس رویکردهای نوین علوم انسانی

بررسی تحلیلی برنامه‌ی محله‌ی گل و بلبل 2 (عمو پورنگ) با تأکید بر اهمیت فضای مجازی 1397/05/28 13:20:12

نویسندگان : سحر ذکاوت نگارسادات عربشاهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

بررسی تطبیقی مفهوم‌شناسی هنر برای هنر و دیدگاه زیبایی‌شناسی علامه جعفری 1397/05/28 13:04:42

نویسندگان : سحر ذکاوت
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : همایش ملی هنر اسلامی و مبانی فلسفی آن از منظر علامه جعفری

بررسی ابعاد زیباشناسی تزئینات ضریح امام‌زاده عباس ساری از دیدگاه علامه جعفری 1397/05/28 12:58:53

نویسندگان : سحر ذکاوت زهرا خیرآبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

بررسی تزئینات وابسته به معماری بقعه‌ی سید ابراهیم (ع) زنجان 1397/05/28 12:30:36

نویسندگان : سحر ذکاوت کیمیا انصاری
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : نخستین همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام

هنر سیاه‌قلم روی نقره و راهکار‌های احیاء آن 1397/05/28 00:30:53

نویسندگان : شهریار شکرپور سحر ذکاوت
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : نخستین همایش بین‌المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی با تأکید بر هنرهای رو به فراموشی

چشم انداز بنیاد گرایی در حسابداری و مفاهیم مرتبط با تحقیقات حسابداری 1397/05/27 17:02:53

نویسندگان : سعید مصدق ایران اباذری
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : کنفرانس حسابداری .مدیریت

مدیریت ریسک و مشتقات مالی 1397/05/27 16:53:04

نویسندگان : ایران اباذری محسن ذاکری
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت

تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن اوری اطلاعات 1397/05/27 16:12:00

نویسندگان : ایران اباذری محسن ذاکری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : کنفرانس حسابداری .مدیریت

اثر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید 1397/05/27 15:02:51

نویسندگان : ایران اباذری محسن ذاکری
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : کنفرانس حسابداری .مدیریت مالی و سرمایه گذاری

The identification and prioritization of effective indices on optimal implementation of customer relationship management using TOPSIS, AHP methods (Case study: Pasargad bank) 1397/05/27 12:26:12

نویسندگان : Mohammad Taghipour Farnaz Ganji Alireza Zolfagharijoo Mojtaba Bayat Mohadeseh Moradi lellah Kaei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : International Journal of Management and Sustainability, volume1, page 24-36 , July 2018

استفاده ویژه عطار از تقابل های دوگانه 1397/05/25 17:57:51

نویسندگان : سبیکه اسفندیار محمود حسن آبادی مریم شعبانزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه نظم و نثر فارسی(بهار ادب)

اصلاح استانداردهای حسابداری و قیمت گذاری حسابرسی 1397/05/24 00:47:53

نویسندگان : ایران اباذری محسن ذاکری
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

بررسی تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط بامشتریان 1397/05/24 00:32:18

نویسندگان : ایران اباذری محسن ذاکری
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت

مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد 1397/05/23 23:28:14

نویسندگان : ایران اباذری محسن ذاکری
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : دوهیي هوایش هلی علوم هدیریت وًیي

نگاهی جامع بر آموزش حیابداری دولتی 1397/05/23 20:37:48

نویسندگان : سعید مصدق ایران اباذری
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت