نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

طراحی فروشگاه و تجارت رسانه های بصری: فضاسازی فروشگاه با هدف تشویق خرید

نویسندگان : علی اکبرفرهنگی، یحیی چاقویی، نسیم نجفی
شابک : 978-964-317-932-8 سال چاپ : 1395 ناشر : انتشارات رسا

روش ها و مدل های ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی

نویسندگان : محمدرضا اختصاصی و عادل سپهر
شابک : 9789645808851 سال چاپ : 1390 ناشر : دانشگاه یزد

انسان شیشه ای

نویسندگان : هوشنگ صهبا، سید حمید شریف نیا
شابک : 978-600-404-041-9 سال چاپ : 1395 ناشر : بوتیمار

روانشناسی نوجوان

نویسندگان : سید سعید موسوی
شابک : 978-600-8000-64-8 سال چاپ : 1395 ناشر : محمد بابا ریسی

نقش روان شناسی در تعلیم وتربیت

نویسندگان : سید سعید موسوی-حسن قربانی
شابک : 978-600-258-792-3 سال چاپ : 1394 ناشر : راز نهان

آمار و پژوهش در پرستاری

نویسندگان : حمید حجتی
شابک : 978-600-101-516-8 سال چاپ : 1394 ناشر : جامع نگر

روانشناسی فردی اجتماعی

نویسندگان : حمید حجتی
شابک : 978-600-101-490-1 سال چاپ : 1395 ناشر : جامع نگر

تفکر انتقادی در پرستاری

نویسندگان : حمید حجتی نورالله طاهری
شابک : 978-600-5877-94-6 سال چاپ : 1388 ناشر : حکیم هیدجی

مادران نوزادان

نویسندگان : حمید حجتی کرمی
شابک : 978-600-101-161-0 سال چاپ : 1393 ناشر : جامع نگر

بانک سوالات دکتری پرستاری

نویسندگان : حمید حجتی
شابک : 9786001015212 سال چاپ : 1395 ناشر : جامع نگر

داروهای کاربردی در روانپرستاری

نویسندگان : حمید حجتی
شابک : 9789642524761 سال چاپ : 1388 ناشر : جامع نگر

مرورجامع روان پرستاری

نویسندگان : حمید حجتی
شابک : 978-600-101-4659 سال چاپ : 1394 ناشر : جامع نگر

رساله در قافیه(تصحیح رساله ی قافیه امیر برهان الدین عطاء الله محمود حسینی

نویسندگان : دکتر فاضل عباس زاده- دکتر رجب توحیدیان
شابک : 9786007509203 سال چاپ : 1393 ناشر : انتشارات منشور سمیر

تحقق انظباط مثبت با تکیه بر توانمندی های دانش آموزان و معلمان

نویسندگان : سمیه قربانی-ندا پریشانی
شابک : 9786001363092 سال چاپ : 1394 ناشر : کنکاش

آشنایی با روش های فعال تدریس در درس زیست شناسی

نویسندگان : ندا پریشانی
شابک : 9786001363078 سال چاپ : 1394 ناشر : کنکاش

آنچه باید یک معلم از تدریس بداند( اجرای برنامه درسی)

نویسندگان : ندا پریشانی- سمیه قربانی
شابک : 9786001363085 سال چاپ : 1394 ناشر : کنکاش

پوریا وبازیهای کامپیوتری

نویسندگان : محمد کرمی
شابک : 978-600-7483-66-4 سال چاپ : 1395 ناشر : درج سخن

کشاورز وساعت قدیمی

نویسندگان : محمد کرمی
شابک : 978-600-7483-88-6 سال چاپ : 1395 ناشر : درج سخن

رنگ آمیزی شادی همراه با شعر

نویسندگان : محمد کرمی
شابک : 978-600-7483-86-2 سال چاپ : 1395 ناشر : درج سخن

قصه هایی از امام رضا (ع) 1

نویسندگان : محمد کرمی
شابک : 978-600-7483-74-9 سال چاپ : 1395 ناشر : درج سخن