نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

خبرگی در مهارت های مذاکره

نویسندگان : دکتر سید حسین هویت طلب و دکتر رحیم فرضی پور
شابک : 978-600-6424-21-7 سال چاپ : 1395 ناشر : توفیق دانش

خبرگی در مهارتهای رهبری

نویسندگان : دکتر سید حسین هویت طلب و دکتر رحیم فرضی پور
شابک : 978-600-6424-17-0 سال چاپ : 1395 ناشر : توفیق دانش

خبرگی در مدیریت تغییر

نویسندگان : دکتر سید حسین هویت طلب و دکتر رحیم فرضی پور
شابک : 978-600-6424-18-7 سال چاپ : 1395 ناشر : توفیق دانش

خبرگی در مدیریت افراد

نویسندگان : دکتر سید حسین هویت طلب و دکتر رحیم فرضی پور
شابک : 978-600-6424-21-7 سال چاپ : 1395 ناشر : توفیق دانش

خبرگی در جرات

نویسندگان : دکتر سید حسین هویت طلب و دکتر رحیم فرضی پور
شابک : 978-600-6424-15-6 سال چاپ : 1395 ناشر : توفیق دانش

خبرگی در اخلاق حرفه ای

نویسندگان : دکتر سید حسین هویت طلب و دکتر رحیم فرضی پور
شابک : 978-600-6424-16-3 سال چاپ : 1395 ناشر : توفیق دانش

خبرگی در مهارت های رهبری

نویسندگان : دکتر سید حسین هویت طلب و دکتر رحیم فرضی پور
شابک : 978-600-6424-17-0 سال چاپ : 1395 ناشر : توفیق دانش

پژوهش/ توسعه/ نوآوری در مدیریت

نویسندگان : مریم حسینی، میثم عاقلی، مجتبی خدادادی
شابک : 978-600-8990-22-2‬‬ سال چاپ : 1397 ناشر : تهران: فوژان‏‫، ۱۳۹۷.‮‬

رهبران تحوال گرا

نویسندگان : علی عبدی جمایران،کیانوش میرزاده،الهه حسینی،میثم عاقلی
شابک : 978-600-97942-1-8 سال چاپ : 1396 ناشر : تهران: شاهق‏‫، ‏‫۱۳۹۶.‬‬

شش قانون احیای برند

نویسندگان : ???? ????? ?????? ???? ????? ??? ????? ??? ? ???? ?????
شابک : 978-964-2866-55-7 سال چاپ : 1397 ناشر : تهران: آدنا‏‫

پایان ارزیابی عملکرد

نویسندگان : میثم عاقلی ،پوریا خسروی، حسن رشیدی، سمیه وظیفه خواه
شابک : ‏‫‬‭978-622-6155-92-2 سال چاپ : 1397 ناشر : تهران: آفتاب گیتی، ‏‫۱۳۹۷.‬

فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی ائمه معصومین (ع) (با رویکرد اقتصاد مقاومتی و در جهت تبیین مبانی مساله پیشرفت و رونق تولید داخلی)

نویسندگان : مهتاب عشقی عراقی
شابک : 978-600-8345-92-3 سال چاپ : 1397 ناشر : جهاد دانشگاهی استان مرکزی

کارآفرینی فناورانه

نویسندگان : علی عبدی جمایران و همکاران
شابک : 978-600-98597-8-8‬‬‬ سال چاپ : 1396 ناشر : شاهق

صنایع کوچک و متوسط

نویسندگان : رقیه افشاری - سمیه صائب نیا
شابک : 9786003445529 سال چاپ : 1397 ناشر : محقق اردبیلی

نوآوری و رفتار مصرف‌کننده

نویسندگان : علی عبدی جمایران و همکاران
شابک : 978-622-99438-0-9 سال چاپ : 1397 ناشر : فراگیر خردمندان مبتکر برتر

نقبی بر اصول بازاریابی اسلامی

نویسندگان : علی عبدی جمایران و همکاران
شابک : 978-600-9924-16-5‬‬ سال چاپ : 1397 ناشر : شاهق

سامانه های نوین دارورسانی-کاربرد نانوذرات در داروسازی

نویسندگان : اسکندر مقیمی پور-سمیه هندالی
شابک : 978-600-186-240-3 سال چاپ : 1395 ناشر : آرادکتاب

راه های ورود داروها به بدن و روش های جذب افزایی

نویسندگان : اسکندر مقیمی پور-سمیه هندالی
شابک : 978-600-7025-31-4 سال چاپ : 1393 ناشر : انتشارات علوم و فنون پزشکی اهواز

بررسی توان های توسعه روستایی با تاکید بر گردشگری روستایی

نویسندگان : سید حسن رسولی
شابک : 978-622-6303-38-5 سال چاپ : 1397 ناشر : انتشارات آذرگان- کرج

دایرة المعارف دستبافته عشایری و روستایی استان کرمان مناطق بافت ، رابر و ارزوئیه

نویسندگان : عقیل سیستانی
شابک : 7-68-8412-600-978 سال چاپ : 1396 ناشر : ناشرپژوشگاه میراث فرهنگی کل کشور و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع