نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

راهنمای کاربردی روشنایی در محیط کار

نویسندگان : دکتر محمدرضا قطبی راوندی- داوود حسنوند
شابک : 9786003191501 سال چاپ : 1397 ناشر : انتشارات فن آوران تهران

اسطوره های آفرینش زمین

نویسندگان : زینب رحمانیان کوشککی, الهام رستاد
شابک : 978-600-481-082-1 سال چاپ : 1397 ناشر : داستان

سپیدارها ساده می خوانند

نویسندگان : الهام رستاد
شابک : 978-600-481-019-7 سال چاپ : 1396 ناشر : داستان

مروری بر جنین شناسی سیستماتیک

نویسندگان : دکتر قاسم ساکی_سید پژمان لرکی_بهزاد مهرپور_ابراهیم رحمانی مقدم_پارمیس خشنودی
شابک : 9786006313818 سال چاپ : 1397 ناشر : جادوی قلم

Chapter 15: Dragonfly algorithm (DA). In Advanced Optimization by Nature-Inspired Algorithms

نویسندگان : Zolghadr-Asli, B., Bozorg-Haddad, O., and Chu, X.
شابک : 9789811052200 سال چاپ : 2018 ناشر : Springer

Chapter 14: Crow search algorithm (CSA). In Advanced Optimization by Nature-Inspired Algorithms

نویسندگان : Zolghadr-Asli, B., Bozorg-Haddad, O., and Chu, X.
شابک : 9789811052200 سال چاپ : 2018 ناشر : Springer

Chapter 8: Krill herd algorithm (KHA). In Advanced Optimization by Nature-Inspired Algorithms

نویسندگان : Zolghadr-Asli, B., Bozorg-Haddad, O., and Chu, X.
شابک : 9789811052200 سال چاپ : 2018 ناشر : Springer

Chapter 1: Introduction. In Advanced Optimization by Nature-Inspired Algorithms.

نویسندگان : Zolghadr-Asli, B., Bozorg-Haddad, O., and Chu, X.
شابک : 9789811052200 سال چاپ : 2018 ناشر : Springer

تاثیر شفافیت مسیر شغلی بر عملکرد سازمانی

نویسندگان : پرویز قاسمی
شابک : 978-622-6087-14-8 سال چاپ : 1397 ناشر : گروه آموزشی مدرس، سنجش و دانش

واژه‏های رایج در علوم، مهندسی و مدیریت آب و محیط زیست (به همراه راهنمای تهیه متن‏های علمی)

نویسندگان : امید بزرگ‏ حداد، بابک ذوالقدر اصلی و ملیکا مانی
شابک : 978-600-120-280-3 سال چاپ : 1395 ناشر : سیمای دانش

On The Relation of Emotional Intelligence and Reading Strategies and Reading

نویسندگان : Maliheh Khodabakhshi; Mohammad Davoudi
شابک : 978-3-659-36353-5 سال چاپ : 2013 ناشر : Lambert

انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت

نویسندگان : دکتر عبدالمهدی ریاضی, دکتر احیاء عمل صالح, دکتر محمد غضنفری, دکتر محمد داودی, دکتر ناصر رشیدی, دکتر محبوبه سعادت
شابک : 978-964-530-044-7 سال چاپ : 1396 ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

English vocabulary made simple

نویسندگان : محمد داودی؛ حمید یوسفی
شابک : 978-600-91146-7-2 سال چاپ : 1388 ناشر : انتشارات امید مهر

چیستی ماهیت جرم و انواع مسئولیت در شخص نائم

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد- علی موسوی
شابک : 978-600-7049-95-2 سال چاپ : 1397 ناشر : فرهنگ صبا

ماهیت هرمنوتیک در حقوق کیفری

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد- علی موسوی
شابک : 978-600-7049-94-5 سال چاپ : 1397 ناشر : فرهنگ صبا

سنجه‌های نوین مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری

نویسندگان : داریوش فرید، سید حیدرمیرفخرالدینی، علیرضا رجبی پور
شابک : 978-600-6309-51-4 سال چاپ : 1393 ناشر : دانشگاه یزد

استدلال‌های اخلاقی در محیط کار (بازاندیشی علم اخلاق در سازمان‌ها)

نویسندگان : ائوویند کووالنس
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۶۳-۷ سال چاپ : 1396 ناشر : آرنا

مخاطرات محیطی با تاکید بر سیلاب های شهری

نویسندگان : دکتر محمد غلامی/ دکتر ولی اله نظری
شابک : 978-622-6045-48-3 سال چاپ : 1397 ناشر : صالحیان

بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی استان خوزستان

نویسندگان : جاسم کاکا، فرهاد ترحمی، یوسف الباجی، سید عادل خراسانی، حمید صالحی و محسن بهمنی
شابک : 978-600-345-061-5 سال چاپ : 1394 ناشر : پژوهندگان راه دانش

بررسی شاخص های اقتصادی استان خوزستان

نویسندگان : جاسم کاکا، فرهاد ترحمی، یوسف الباجی، سید عادل خراسانی، حمید صالحی و محسن بهمنی
شابک : 978-600-345-158-2 سال چاپ : 1396 ناشر : پژوهندگان راه دانش