نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

رقابت پذیری جهانی

نویسندگان : نغمه هنرور، همایون رنجبر، سارا قبادی
شابک : 978-600-460-655-4 سال چاپ : 1402 ناشر : جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات واحد کردستان

اصول بازاریابی

نویسندگان : مقداد فرج پور
شابک : 978-600-994-541-2 سال چاپ : 1401 ناشر : موجک

رفتار سازمانی

نویسندگان : مقداد فرج پور
شابک : 978-600-994-540-5 سال چاپ : 1401 ناشر : موجک

اصول مدیریت

نویسندگان : مقداد فرج پور
شابک : 978-600-994-539-9 سال چاپ : 1401 ناشر : موجک

مراقبت مبتنی بر شواهد در آنژیوگرافی عروق کرونر

نویسندگان : دکتر مجید نجفی کلیانی، مینا بردربار، دکتر مصطفی بیژنی، پوریا دارابیان
شابک : 978-622-379-064-5 سال چاپ : 1402 ناشر : خط آخر

اصول و مبانی ردپای کربن

نویسندگان : محمد ولایت زاده، حمیدرضا احمدی حیدری
شابک : 978-622-365-154-0 سال چاپ : 1402 ناشر : موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان

بازشناختی تدابیر پیشگیرانه پلیسی و اطلاعاتی در حوزه های مالی و اقتصادی در سیاست جنایی ایران

نویسندگان : امیر تقی زاده
شابک : 978-622-93960-3-2 سال چاپ : 1402 ناشر : چراغ دل

نگاه پیشگیرانه بر فضای سایبر

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد با همکاری(دکترمریم فراتی ،معصومه حاجی مطلبی )
شابک : 978-964-6866-98-0 سال چاپ : 1402 ناشر : انتشارات خط سوم تهران

ماهیت شناسی و جرم شناسی مجریان عدالت (دستگاه عدالت ، ضابطین)

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد با همکاری(کاظم قهرمانلوالستی ، عبدالرسول قائدی)
شابک : 978-622-8078-18-2 سال چاپ : 1402 ناشر : انتشارات زرین اندیشمند تهران

حوزه کسبه جزء و اصناف (در نگاه جرم شناسی )

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد با همکاری (کاظم قهرمانلوالستی ، حمیدرضا نوروزیان، محمدرضا فرخ نژاد)
شابک : 978-622-8078-19-9 سال چاپ : 1402 ناشر : انتشارات زرین اندیشمند تهران

گام های سریع برای پرستار لیبر و زایمان

نویسندگان : پوریا دارابیان، عطیه دادنجانی، نیایش طهماسبی نژاد، دکتر مصطفی بیژنی، علیرضا رفیع
شابک : 978-622-306-243-8 سال چاپ : 1402 ناشر : جامعه نگر

از شعر تا بلوغ

نویسندگان : مسعود آزادبخت
شابک : 978-622-305-969-8 سال چاپ : 1402 ناشر : حوزه مشق

نیمرخ شهرهای کردنشین

نویسندگان : هوشمند علیزاده-کسری عاشوری-کیومرث ایراندوست-کیومرث حبیبی-اکبر محمدی-خدر فرجی راد-جمشید مولودی و...
شابک : 978-622-6702-00-3 سال چاپ : 1398 ناشر : انتشارات دانشگاه کردستان

تغییر، انطباق، پیشرفت سریع

نویسندگان : ویلدارک
شابک : 978-622-264-421-5 سال چاپ : 1401 ناشر : رهام اندیشه

هوش هیجانی

نویسندگان : علی اکبر شهری مجارشین
شابک : 978-622-5601-70-3 سال چاپ : 1402 ناشر : دیده بان قلم فرتاک

Approaches to the optimal education of elementary schools

نویسندگان : حمید سلیمانی سوچلمائی
شابک : 9786206788959 سال چاپ : 2023 ناشر : Scholar press

Education management in schools

نویسندگان : حمید سلیمانی سوچلمائی
شابک : 9786206769729 سال چاپ : 2023 ناشر : Scholar press

امنیت ملی بین المللی وایران

نویسندگان : دکترمجید نوروزی
شابک : 978-622-7923-43-8 سال چاپ : 1400 ناشر : تهران ---امیر سا

پرواز بوفالوها

نویسندگان : بهرام روحانی
شابک : 978-2-36612-383-8 سال چاپ : 2016 ناشر : نشر تنفس

جعبه‌ی سیاه

نویسندگان : بهرام روحانی
شابک : 978-2-36612-374-6 سال چاپ : 2015 ناشر : نشر تنفس