نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ارتباط بین حاکمیت شرکتی با ریسک پذیری شرکت ها)مطالعه موردی:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( 1403/02/27 20:50:26

نویسندگان : سیده نرگس نورحسینی دکتر مقداد فرج پور دکتر حجت الله میاندهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

حدود اختیارات ،تعیین داورو وظایف وی درداوریهای تجاری بین المللی و مقایسه آن با حقوق ایران 1403/02/27 20:10:34

نویسندگان : ابوالفضل خبیری نازنین یوسفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی ،سیاست اسلامی و فقه اسلامی

بررسی تاثیر مکانیز مهای حاکمیت شرکتی بر ریسکپذیری شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن 1403/02/22 23:49:18

نویسندگان : سیده نرگس نورحسینی دکتر مقداد فرج پور دکتر حجت الله میاندهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : دهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

بهینه¬سازی فرآیند تخلیه و تغذیه خطوط محصولات نیمه ساخته با رویکرد افزایش تولید بعد از تعطیلات بلند مدت- مطالعه موردی شرکت سایپا 1403/02/22 18:26:35

نویسندگان : مجتبی وصال
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

Comparison of satellite-based and reanalysis precipitation products for hydrological modeling over a data-scarce region 1403/02/22 00:00:19

نویسندگان : Afshin Jahanshahi Sayed Hussein Roshun Martijn J. Booij
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2024 محل پذیرش : Germany

بررسی تاثیر آموزش رفتار درمانی عقلانی- هیجانی بر حساسیت در روابط متقابل زنان 1403/02/19 20:37:20

نویسندگان : محمد تقی پور ندا غیاثوند
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم

بررسی تاثیر کیفیت بانکداری الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان بانک ملت در شهر ارومیه 1403/02/17 17:09:07

نویسندگان : شیروان کیوانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

ارائه الگوی مفهومی مدیریت‌ استراتژیک‌ منابع‌ انسانی‌ چابک با رویکرد فراترکیب 1403/02/17 17:05:27

نویسندگان : شیروان کیوانی رضا رستم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : نشریه منابع انسانی تحول آفرین

بررسی تاثیر قابلیت های منابع انسانی بر بهره وری کارکنان شعب بانک ملت ارومیه 1403/02/17 16:59:58

نویسندگان : شیروان کیوانی مریم یوسف زاده فاطمه اسدالله زاده اومیتا گیورگیز کوثر بهادری راد
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین

مدیریت ازدحام و نقاط گلوگاهی با رویکرد فنی و غیر فنی در شبکه ی قدرت واقعی 1403/02/16 12:48:06

نویسندگان : محسن خالقی محمدحسین نوروزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق

روش های افزایش کیفیت ولتاژ در یک شینه صنعتی واقعی در زمان راه اندازی موتورهای القایی بزرگ با حضور مزرعه بادی 1403/02/16 12:26:04

نویسندگان : محسن خالقی محمدحسین نوروزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق

بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1403/02/12 13:51:50

نویسندگان : مژگان بهدانی مقداد فرج پور حجت اله میاندهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : دهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

نقش مهارت های ارتباطی بر رضایت شغلی مديران ورزشي اداره ورزش و جوانان اصفهان 1403/02/12 00:24:46

نویسندگان : حمید معین فرد رسول نظری علیرضا کمالیان رعنا احمد پور مبارکه
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی

اثر هویت سازمانی وهوش سازمانی بر اثر بخشی سازمانی در سازمان های ورزشی 1403/02/11 23:55:57

نویسندگان : حمید معین فرد رسول نظری مظفر یکتایار
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

اثر هویت سازمانی بر اثربخشی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان 1403/02/08 18:14:31

نویسندگان : حمید معین فرد رسول نظری مظفریکتایار مصطفی حاجی طاهریها
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : چهارمین همایش ملی دانشجوئی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی نقش مهارتهای ارتباطی درانتخاب سبک رهبری کارشناسان ادارات تربیت بدنی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی 1403/02/08 18:00:34

نویسندگان : ایرج جغتائی حسین عبدالملکی حمید معین فرد(نویسنده مسئول)
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی در سازمان های ورزشی (مقاله مروری) 1403/02/08 17:49:22

نویسندگان : حمید معین فرد مهدی کهندل
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ششمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

رابطه ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی با اثربخشی سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران 1403/02/08 16:28:49

نویسندگان : حمید اله یاری بک سیده فریده هادوی حمید معین فرد
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی و ورزش قهرمانی