نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

شناسایی و رتبه بندی قابلیت های تولید چابک در صنعت نساجی اردبیل با استفاده از MADM

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : دکتر حسین علیپور

بررسی انجام برنامه ریزی و تصمیم در امور مالی سیستم حسابداری دولتی با موسسات بازرگانی خصوصی اهواز بر مبنای حسابداری تعهدی

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ دفاع : 1398/11/20 اساتید راهنما :

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه شهیدچمران اهواز
تاریخ دفاع : 1395/06/31 اساتید راهنما :

تبیین اثربخشی کارآفرینی سازمانی در سازمان های سنتی ایران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه تهران
تاریخ دفاع : 1394/02/05 اساتید راهنما : دکتر عربیون

کارآفرینی سازمانی در سازمان های سنتی و بروکراتیک

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : ارشاد تهران
تاریخ دفاع : 1391/07/25 اساتید راهنما : دکتر عزیزی

طراحی مدل تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه فنی حرفه ای استان البرز(فارغ التحصیلان)

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تاریخ دفاع : 1402/11/25 اساتید راهنما : دکتر منوچهر نیکنام

احیای اراضی موات در حقوق ایران و فقه امامیه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

بررسی و تحلیل تجربه های عرفانی در آثار منظوم عطّار با تکیه بر (الهی‌نامه، اسرارنامه، منطق‌الطیر و مصیبت‌نامه)

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : مازندران
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : دکتر احمد غنی پور ملکشاه

تامین منابع مالی پایدار برای شهرداری های شهرهای زیر25هزارنفر(نمونه موردی:شهر جلفا)

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

بررسی بینامتنیت مونس العشاق سهروردی و عربشاه یزدی از دیدگاه ژرار ژنت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : محقق اردبیلی
تاریخ دفاع : 1398/12/18 اساتید راهنما : خدا بخش اسداللهی

تحولات مرزهای غربی ایران از افشاریه تا پایان عصر قاجار

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
تاریخ دفاع : 1402/06/26 اساتید راهنما :

بررسی رابطه خودنظارتی بر عملکرد سازمانی باتوجه به نقش میانجی یادگیری در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان شهر بیرجند

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : ازاد اسلامی کرمان
تاریخ دفاع : 1399/08/01 اساتید راهنما : دکتر رستم پور رشیدی

سرباره فعالسازی شده با قلیابه عنوان چسباننده پلیمری معدنی: تولید آزمایشگاهی و شناسایی

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : علم و صنعت ایران
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : علی اله وردی

کاربرد روش هاي Splitting و Lumping در توصيف سيال مخزن

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : صنعت نفت
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : هلالی زاد

ساخت غشاي سراميکي جهت جداسازی هوا از هگزا فلوئورید گوگرد (SF6)

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : علم و صنعت ایران
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : تورج محمدی

مشروعيت سياسي در آراء روشنفكران متأخر ايران با تأكيد بر انديشه سياسي سيد جواد طباطبايي

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : ازاد قزوین (تاکستان)
تاریخ دفاع : 1400/mm/dd اساتید راهنما : دکتر اطهری

ارائه مدل جامع پیاده سازی استراتژی در سازمان با روش فراترکیب

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
تاریخ دفاع : 1402/02/28 اساتید راهنما : امید بهبودی