بعد از بررسی و صحت آزمایی کارشناسان شبکه از فرایند ثبت نام و فایل های بارگزاری شده، اعتبارات، امتیازات و سطح پژوهشی شما مشخص می گردد. در این صورت با استفاده از اعتبارات تخصیص داده شده می توانید از امکانات و منابع علمی سایت به صورت رایگان بهره مند گردید. امتیازات اخذ شده از مقالات، طرح ها و ... و مقایسه آن با سایر پژوهشگران و اساتید رتبه و سطح پژوهشی شما از بعد مقالات علمی مشخص خواهد شد و امید است با انگیزه لازم در جهت بهبود هر چه بیشتر آن گام برداشته و فعالیتهای علمی و پژوهشی بیشتری را مد نظر قرار دهید.
همچنین با ایجاد صفحه رکوردها مقایسه جالب و کاملی بین پژوهشگران، تعداد و بیشترین مقالات مجله ای و کنفرانسی، مقایسه بین حوزه های تحصیلی، بین مجلات و ژورنالها، کنفرانسها و ... صورت خواهد پذیرفت و مبنای مناسبی برای اتخاذ سیاست های علمی فردی و گروهی خواهد شد.
 
 
جدول محاسبه سطح پژوهشی
(تنها شامل امتیاز پژوهشی مقالات پژوهشگر می باشد)
ردیف
سطح
امتیازات
1
 پژوهشگر فرا برجسته
600 +
2
پژوهشگر برجسته
599.999 >= 500 
3
پژوهشگر برجسته 2
499.999 >= 350
4
پژوهشگر
349.999 >= 150  
5
پژوهشگر 2
 149.999 >= 100
6
پژوهشگر 3
 99.9999 >= 70
7
پژوهشگر 4
69.9999 >= 40
8
پژوهشیار
39.9999 >= 20    
9
پژوهشیار 2
19.9999 >= 10
10
پژوهشیار 3
9.9999 >= 5
11
پژوهشیار 4
4.9999 >= 0.49
12 کاربر عادی
0.49>=0 

 

سطح پژوهشی و امکانات و دسترسی ها
ردیف
سطح
حداکثر دوستان
حداکثر پیام های روزانه
1
پژوهشگر فرا برجسته
20000
300
2
پژوهشگر برجسته
10000
200
3
پژوهشگر برجسته 2
5000
200
4
پژوهشگر
3000
150
5
پژوهشگر 2
2000
100
6
پژوهشگر 3
1000
70
7
پژوهشگر 4
700
50
8
پژوهشیار
500
30
9
پژوهشیار 2
300
20
10
پژوهشیار 3
200
10
11
پژوهشیار 4
100
5
12
کاربر عادی
50
2
 

هدف شبکه پژوهشگران ایرانی نه تنها ایجاد انگیزه و تحرک بخشیدن به فعالیت های پژوهشی ایرانیان می باشد بلکه درصدد کاربردی کردن این پژوهش ها به وسیله خود پژوهشگران و ایجاد ارتباط بین آنها و صنایع ایرانی می باشد. 

ادامه جدول تخصیص اعتبار و امتیاز

 

عضویت در شبکه پژوهشگران ایرانی