اعلام حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران از اعضای سایت شبکه پژوهشگران ایرانی:

 

صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آمادگی خود را جهت حمایت از پژوهشگران عضو سایت شبکه پژوهشگران ایرانی که طرح های آنان در چارچوب اولویتهای تحقیقاتی کشور باشد اعلام می نماید. از این رو پژوهشگران گرامی عضو سایت شبکه می توانند ضمن ارتباط با صندوق حمایت از پژوهشگران، اقدام به ارسال طرح های مورد نظر خود نموده تا انشالله در کارگروه های صندوق مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

 

اعلام حمایت:

 

http://www.toroudshomal.com/fa/images/insfletter.jpg

 

 


 

 

آدرس سایتها:

شبکه پژوهشگران ایرانی صندوق حمایت از پژوهشگران