دومین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی جشنواره ای متمایز، برای دومین بار ویژه همه پژوهشگران ایرانی که با هر سطح پژوهشی می توانند در جشنواره حاضر شرکت نمایند و البته باتوجه به سطح اخذ شده خود نشان و تندیس و لوح و ... را دریافت نمایند. دومین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی در بهمن ماه ۱۳۹۶ درهتل بین المللی میزبان بابلسر توسط شبکه پژوهشگران ایرانی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد برای کلیه شرکت کنندگان شرایط اسکان رایگان درمکان مناسب ساحلی در نظر گرفته خواهد شد و به همه عزیزان شرکت کننده هدایای پژوهشی آنها از قبیل تندیس، لوح، نشان، بج سینه، گواهی پژوهشگری، کارت پژوهشگری و ... اهدا خواهد شد. شرایط شرکت در جشنواره بدین صورت می باشد که پژوهشگران گرامی ابتدا به عضویت سایت شبکه درآمده و اقدام به تکمیل و وارد نمودن فعالیتهای پژوهشی در پروفایل اختصاصی پژوهشگری خود می نمایند درحال حاضر امتیازات پژوهشی به کتابها، مقالات، طرحهای پژوهشی، جشنواره ها، عضویت در کمیته ها و اختراعات تخصیص داده می شود. فرایند بارگزاری مدارک و مستندات پژوهشی شاید کمی زمانبر و سختگیرانه به نظر برسد ولی به جهت مستند شدن همیشگی به نام پژوهشگران و رعایت شرایط اخلاق پژوهش ضروری می باشد. البته بعد از چندبار بارگذاری اطلاعات پژوهشگران مهارت لازم را کسب نموده و فرایندی است که باید طی زمان صورت گیرد امید است پژوهشگران گرامی با در نظر گرفتن همه جوانب از سختگیری های شبکه ناراحت نگردند. بعد از کسب سطح پژوهشگری لازم اقدام به ثبت نام در جشنواره می نمایند هزینه شرکت در جشنواره با توجه به سطح هر پژوهشگر متفاوت است و پژوهشگرانی که به سطح فرابرجسته دست یابند ثبت نام آنها به صورت رایگان خواهد بود و از آنها تقدیر خواهد شد.

اطلاعات کامل جشنواره