نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

سناریوهای آینده نگاری فضای سبز شهر تهران

کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
سال طرح : 1402

بررسی میزان و نحوه اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر هویت جنسیتی زنان

کارفرما : دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
سال طرح : 1402

بررسی وضعیت موجود یادگیری مادام العمر در ایران و ارائه مولفه¬های یادگیری مادام العمر الکترونیکی

کارفرما : پژوهشکده آموزش¬ باز و از راه دور، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
سال طرح : 1397

مقایسه اجرای طرح پاک بر ارتقای سطح سواد حرکتی دانش آموزان ابتدایی مازندران

کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش مازندران
سال طرح : 1401

پایش ید بدن دانش اموزان 8-10 سال استان

کارفرما : مرکز بهداشت علوم پزشکی قم
سال طرح : 1384

نگرشی بر تحولات جغرافیای فرهنگی شهری طی سه دهه اخیر

کارفرما : دانشگاه شهید بهشتی
سال طرح : 1386