نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی وضعیت موجود یادگیری مادام العمر در ایران و ارائه مولفه¬های یادگیری مادام العمر الکترونیکی

کارفرما : پژوهشکده آموزش¬ باز و از راه دور، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
سال طرح : 1397

مقایسه اجرای طرح پاک بر ارتقای سطح سواد حرکتی دانش آموزان ابتدایی مازندران

کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش مازندران
سال طرح : 1401

پایش ید بدن دانش اموزان 8-10 سال استان

کارفرما : مرکز بهداشت علوم پزشکی قم
سال طرح : 1384

نگرشی بر تحولات جغرافیای فرهنگی شهری طی سه دهه اخیر

کارفرما : دانشگاه شهید بهشتی
سال طرح : 1386

بررسی تاثیر برنامه های ساختار قامتی در شناسایی و کاهش ناهنجاری های اسکلتی دانش آموزان

کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
سال طرح : 1399

Intelligent system for industrial valve detection

کارفرما : Holmes UAB
سال طرح : 2018

طراحی و ساخت ربات بازرسی لوله های گازی

کارفرما : شرکت ایده پردازان مکاترونیک مهر
سال طرح : 1395