نحوه بارگزاری اطلاعات کتابها 1395/10/19 15:41

 به جهت محاسبه امتیاز و اعتبار پژوهشی کتابهای شما نیاز است اطلاعات آنها(تصویر جلد، شماره شابک(از چپ به راست، بدون فاصله و ..) و ...) بدرستی درج گردد تا سامانه کتابخانه ملی قادر به شناسایی کتاب شما باشد.

 

قوانین بارگزاری طرح های پژوهشی 1395/10/19 15:26

امتیازدهی صحیح طرح ها به این صورت است که باید هر کدام از طرح ها حداقل توسط دو داور متخصص همان موضوع بررسی گردند و در اینحالت امتیازات لازم باتوجه به داوری انجام شده تخصیص داده شود و طرح ها متفاوتند یکی دانشگاهی و در سطح ملی و دیگری ... 

قوانین سایت شبکه پژوهشگران 1393/07/27 19:27

قوانین سایت شبکه پژوهشگران

قوانین اشتراک گذاری مقالات 1393/07/27 19:25

قوانین اشتراک گذاری مقالات

موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي 1393/07/27 19:14

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه در ماده 21 قانون جرایم رایانه ای